Coronaprotocol lessen 2020-2021

Coronaprotocol lessen 2020-2021

Regels? Ja regels! Met corona dat voorlopig nog wel even onder ons is moeten we voor dit cursusjaar helaas wat bijzondere afspraken met elkaar maken. Hieronder een korte samenvatting:

Algemeen

Alle aanwezigen houden zich aan de basishygiëne conform de RIVM-richtlijnen:

 • we houden tijdens de lessen en daarbuiten 1,5 meter afstand van elkaar,
 • iedereen reinigt zijn handen bij binnenkomst van het Polanentheater,
 • geen lichamelijk contact;
 • hoesten in je elleboog (maar blijf weg als je een echt hoestje hebt),
 • niet aan je gezicht zitten.

Bovendien blijf je thuis in de volgende gevallen:

 • als je klachten hebt die passen bij Covid-19, zoals algemene verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, niezen) die niet worden veroorzaakt door hooikoorts, een lichte of droge hoest, benauwdheidsklachten of verhoging/koorts (37,5 graden of hoger),
 • als jij óf iemand uit je gezin of een huisgenoot koorts (38 graden of hoger) heeft gehad.

De docent is protocol-verantwoordelijke en spreekt mensen die zich niet aan de regels houden hierop aan. Leden dragen uiteraard ook zelf verantwoordelijkheid en spreken elkaar ook aan op overtreding van de regels of ander ongewenst gedrag.

Leden die tot een risicogroep in relatie tot Covid-19 behoren wordt ontraden deel te nemen aan de lessen. Je kunt een jaar gratis lid blijven van TVA om volgend jaar je recht op plaatsing te behouden; neem hiervoor contact op met het bestuur.

Risicogroepen volgens het RIVM

Voor de les

De teamvertegenwoordiger stuurt op de dag van de les een inschrijfformulier (Loulou) via WhatsApp en/of e-mail. Iedereen meldt zich via dit formulier aan of af voor de les. Als je je aanmeldt dan verklaar je ook dat je geen gezondheidsklachten hebt (in het formulier staat hiervoor een vinkje). Je hebt alleen toegang tot de les als je je vooraf hebt aangemeld. Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de les naar het Polanentheater.

Tijdens de les

De gang van zaken tijdens de les:

 • voor of bij aanvang van de les wordt het lokaal geventileerd door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten; in verband met geluid moeten de ramen tijdens de les waarschijnlijk gesloten worden,
 • tijdens de inloop blijven de deuren openstaan zodat deze niet onnodig hoeven worden aangeraakt,
 • iedereen reinigt bij het binnenkomen én het verlaten van het lokaal z’n handen,
 • de ruimte wordt zo goed mogelijk geventileerd, dit betekent in ieder geval de mechanische ventilatie aan conform opgaaf van de trainingslocatie, ook als het koud is – neem een vest of trui mee waarin je kunt spelen,
 • je houdt steeds anderhalve meter afstand van elkaar en fysiek contact is niet toegestaan,
 • iedereen heeft tijdens de les een eigen stoel die wordt gebruikt als publieksstoel én in scènes; je hangt bij binnenkomst je jas over je eigen stoel,
 • stoelen staan steeds op anderhalve meter afstand van elkaar,
 • stoelen worden aan het eind van de les door de gebruiker schoongemaakt,
 • voor het overige (zoals schreeuwen en zingen) gelden de bepalingen uit de noodverordening

Aanvulling per 18 oktober 2020: als het risiconiveau voor de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland ‘zeer ernstig’ of hoger is, dan geldt in aanvulling op bovenstaande punten het volgende:

 • het bestuur vraagt iedereen om het dringende advies van de rijksoverheid te volgen en een mondkapje te gebruiken voor, tijdens en na de les. Dus ook tijdens groepsoefeningen of als je in het publiek zit. Alleen als bij het spelen van een scène met maximaal twee andere spelers het spelen onmogelijk is én de andere spelers aangeven dat het geen probleem is dan kun je je mondkapje voor de duur van de scène afzetten.

Na de les

Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar op de gang en in de bar en gebruikt een mondkapje conform het advies of verplichting van de Rijksoverheid. Volg de aanwijzingen van de trainingslocatie op.

Bij (lichte) klachten

Als je corona-gerelateerde klachten krijgt, hoe licht ook, dan bel je 0800-1202 voor een coronatest die je zo snel mogelijk laat uitvoeren. Je krijgt van de GGD informatie over hoe verder te handelen.

Meer informatie

Het volledige protocol (versie 18 oktober 2020) is te downloaden als PDF-bestand. Bij het opstellen van dit protocol is gebruikgemaakt van de volgende bronnen:

Oudere versies van het protocol vindt je hier:

Coronaprotocol – versie 3 augustus 2020