Floormanagement instructies

Floormanagement instructies

De TVA IMPRO voorstellingen gaan dit jaar voor het eerst op verschillende locaties plaatsvinden. Hieronder vind je de algemene instructie en aanvullingen per locatie.

Promotie
Een maand voor de voorstelling vraagt de voorstellingscommissie de teamvertegenwoordiger en docent om input over de inhoud van de voorstelling. Op basis van deze info zal uiterlijk 3 weken voor de voorstelling het facebook event worden gemaakt op de TVA IMPRO facebook pagina.

Het speelt uiteraard fijner als er veel publiek in de zaal zit. Daarom is het belangrijk dat je team al vroeg begint met reclame maken voor de voorstelling onder vrienden, familie, bekenden etc.
top

Opbouw
Bij een theatersport wedstrijd moet er van te voren e.e.a worden klaar gezet. Hiervoor zijn een uur voor de voorstelling twee mensen nodig: een tafel voor de rechters, puntenbordjes voor de rechters, rozen, stemkaartjes, toga’s, stoelen voor de spelers etc.
De theatersportspullen liggen in een kast in de gang op de eerste verdieping van het Polanentheater (tussen de kleine en de grote spiegelzaal). De sleutel van deze kast is af te halen achter de bar.

Munganga / Zaal 100: zorg ervoor dat je theatersport benodigdheden vooraf ophaalt bij het Polanentheater en na de voorstelling weer retourneert.

Indien er geen theatersport wedstrijd plaatsvindt, is het altijd verstandig om even met de spelende teams af te stemmen of ze attributen nodig hebben, zoals ‘stage-blocks’ of andere bijzonderheden die je moet weten voor eventuele opbouw.
top

Kassa
Er is iemand nodig die een half uur voor aanvang de kassa doet. In de TVA-kast in het Polanen is tablet en pinautomaat aanwezig dat gebruikt kan worden. In de kast liggen ook de te verkopen toegangskaarten.

Zaal 100 / Munganga:  zorg ervoor dat je de tablet, pinautomaat en toegangskaarten ophaald bij het Polanentheater en na de voorstelling weer retourneert.

Let bij het gebruik van de pinkassa op dat je alle apparatuur ruim voor je de eerste bezoekers verwacht al op het stopcontact aansluit. Let op dat de apparaten opladen – er moeten lampjes gaan branden. Als het pinapparaat helemaal leeg is dan is het niet te gebruiken. Lees vooraf de handleiding die bij de pinkassa hoort goed door: handleiding-kassa-pinsysteem

Kaartjes voor de voorstelling kosten 7,50 euro per stuk. Voor TVA-leden is de voorstelling gratis, maar ze moeten wel gewoon een kaartje halen bij de kassa. Ter controle voor gratis toegang zit er in de kassa-tas een lijst met alle TVA leden.
Op de tablet is het ook mogelijk om transacties van € 0 in te voeren, daarom het verzoek om ook voor de gratis toegangskaartjes een transactie in te boeken (je kunt dit als cash-betaling doen en dit kan natuurlijk voor meerdere bezoekers tegelijk).
top

Drankjes
In de pauze mag er alleen drankjes gehaald worden voor de mensen die twee helften spelen. Dat zijn dus de rechters, presentator, lichtman, pianist en de spelers (als die twee helften spelen).

Neem voor aanvang van de voorstelling van deze mensen even de bestelling op en geef de bestelling dan door achter de bar. Vraag aan het barpersoneel of ze de bestelling tijdens de pauze klaar hebben, dan kun je het bij de bar ophalen en in de kleedkamer aan de spelers geven.

Polanentheater: zet deze drankjes op de rekening van TVA Impro.
Zaal 100: je krijgt bij Zaal 100 een aantal consumptiebonnen, deel deze in eerste instantie uit aan de mensen die twee helften spelen, dan kunnen ze zelf een drankje halen. Mocht je consumptiebonnen over hebben, dan kun je deze zo eerlijk mogelijk verdelen over de overige spelers.
Munganga / CREA: graag de kosten van de drankjes even voorschieten. Je kunt de kosten declareren bij de penningmeester via penningmeester@tvaimpro.nl.

top

Start voorstelling
Vijf minuten voor aanvang van de voorstelling (als de warming-up afgelopen is) kan de zaal open (even kortsluiten met de mensen in de zaal) en moet er nog even iemand bij de zaaldeuren staan om:

  • De kaartjes te controleren en ‘af te scheuren’
  • Er voor te zorgen dat er geen drankjes mee de zaal in gaan

Kijk even of de meeste mensen hun drankje op hebben, voordat je de deur open doet voor de 2e helft.
top

Rechters, presentator, licht en muziek
Voor de voorstelling worden een presentator, rechters (bij theatersport), lichttechnicus en pianist ingedeeld. De indeling staat op: www.theatersport.nl/rollen.

Mail bij vragen de voorstellingscommissie: voorstellingen@tvaimpro.nl.
In noodgevallen kun je bellen naar: 06-45760192
top